Căn cứ Trung ương cục Tây Ninh

Căn cứ Trung ương cục Tây Ninh

06/07/2014 6211

Căn cứ Trung ương Cục miền Nam nằm cách thị xã Tây Ninh hơn 60 km, gần sát biên giới Campuchia, giữ...

Xem thêm

Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát

Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát

06/05/2014 3211

Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát nằm trên địa phận 3 xã Tân Lập, Tân Bình, Hoà Hiệp thuộc huyện Tân Biên...

Xem thêm

Rừng Chàng Riệc

Rừng Chàng Riệc

06/05/2014 3442

Qua khỏi đồn biên phòng Xa Mát, đường đến Chàng Riệc xuyên qua những khoảng rừng già với nhiều cây...

Xem thêm