Lễ Đền Thờ Trương Định

Lễ Đền Thờ Trương Định

06/07/2014 4719

Ông Trương Định (1820 – 1864), người làng Mỹ Khê (nay là xã Tịnh Khê) huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngã...

Xem thêm