Tịnh Xá Mộc Chơn

Tịnh Xá Mộc Chơn

06/05/2014 2615

Năm 1946, Tổ sư Minh Đăng Quang rời chùa Linh Bửu, xã Tân Hòa Thành vân du đến làng Phú Mỹ, sáng kh...

Xem thêm