Lễ Hội Lồng Tông

Lễ Hội Lồng Tông

06/06/2014 4687

Lễ hội Lồng tồng cũng thường gọi là Hội xuống đồng, là một lễ hội của người đồng bào dân tộc Tày, c...

Xem thêm