Làng chạm bạc Đồng Xâm

Làng chạm bạc Đồng Xâm

06/05/2014 3844

Làng nghề chạm bạc Ðồng Xâm (tên cũ là Ðường Thâm) nằm ở bên hữu ngạn sông Ðồng Giang. Những ghi ch...

Xem thêm

Dệt đũi Nam Cao

Dệt đũi Nam Cao

06/05/2014 2716

Làng nghề dệt đũi Nam Cao tọa lạc tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Là một tỉnh nằm...

Xem thêm