Đền Đồng Bằng

Đền Đồng Bằng

06/06/2014 4023

Đền Đồng Bằng xã An Lễ (Quỳnh Phụ-Thái Bình) là nơi thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, người có côn...

Xem thêm