Chùa Phước Hậu

Chùa Phước Hậu

06/06/2014 6211

Từ Thành phố Cần Thơ, xuôi dòng sông Hậu về phía hạ lưu cách thị trấn Trà Ôm không đầy một cây số,...

Xem thêm

Lăng Thống Chế Điều Bát

Lăng Thống Chế Điều Bát

06/05/2014 2144

Tiền quân có tướng mạo khôi ngô, võ nghệ cao cường, tính tình cương trực, ông được Nguyễn vương pho...

Xem thêm