Chùa Vũng Liêm

Chùa Vũng Liêm

06/05/2014 5307

Chùa Vũng Liêm thường được gọi là chùa Khmer Vũng Liêm, tên chùa Sanghamangala theo tiếng Pâli là &...

Xem thêm