Chùa Phổ Chiếu

Chùa Phổ Chiếu

06/06/2014 4209

Chùa Phổ Chiếu (hay còn gọi là chùa Phả Chiếu) thuộc phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố H...

Xem thêm

Chùa Vẽ

Chùa Vẽ

06/05/2014 2263

Chùa Vẽ là ngôi chùa thờ Phật của Đoạn Xá, phường Đông Hải, quận Hải An, cách trung tâm thành phố H...

Xem thêm

Đền Phú Xá

Đền Phú Xá

06/05/2014 2226

Đền Phú Xá thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tu...

Xem thêm

Miếu - Chùa Trung Hành

Miếu - Chùa Trung Hành

06/05/2014 2293

Miếu và chùa Trung Hành nằm ở vùng ven đô thuộc phường Đằng Lâm, Quận Hải An. Tương truyền ở Trung...

Xem thêm

Miếu Hạ Lũng

Miếu Hạ Lũng

06/05/2014 1414

Miếu Hạ Lũng trước đây thuộc xã Đằng Hải, huyện Hải An nay thuộc phường Đông Hải, quận Hải An thành...

Xem thêm

Từ Lương Xâm

Từ Lương Xâm

06/05/2014 4062

Lương Xâm là tên một xã thuộc huyện An Dương, phủ Kinh Môn, Trấn Hải Dương (nay là phường Nam Hải,...

Xem thêm

Phủ Thượng Đoạn

Phủ Thượng Đoạn

06/05/2014 3038

Phủ Thượng Đoạn toạ lạc trên địa bàn phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã nổi tiế...

Xem thêm