Nà Pậu

Nà Pậu

05/06/2014 2682

Nà Pậu - Nơi ở và làm việc của Hồ Chủ tịch đầu năm 1951 Đầu năm 1947, Trung ương Đảng, Chính phủ và...

Xem thêm

Đồi Khau Mạ

Đồi Khau Mạ

05/06/2014 2782

Đồi Khau Mạ - Nơi ở và làm việc của Đồng chí Phạm Văn Đồng (1950 - 1951) Đồi Khau Mạ thuộc bản Vèn,...

Xem thêm

Phya Khao

Phya Khao

05/05/2014 2068

Điểm du lịch Phya Khao thuộc huyện Chợ Đồn, là nơi có khí hậu ôn hòa, môi trường trong sạch. Độ cao...

Xem thêm

 Khuổi Linh

Khuổi Linh

05/05/2014 1481

Khuổi Linh - Nơi ở và làm việc của đồng chí Trường Chinh và văn phòng Trung ương Đảng năm 1950. Khu...

Xem thêm

Di tích lịch sử Bản Ca

Di tích lịch sử Bản Ca

05/05/2014 2093

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại nhiều nơi...

Xem thêm