Đình làng Kim Thao

Đình làng Kim Thao

05/07/2014 2786

Đây vốn là vùng đất trũng có nhiều đầm lầy, ao hồ, rừng rậm. Do vậy mà xa xưa vùng đất này được gọi...

Xem thêm