Chùa Nam Nhã

Chùa Nam Nhã

06/06/2014 2613

Chùa Nam Nhã, do lão Thái Nguyễn Giác Duyên lập nên, hồi cuối thế kỷ 19, nổi tiếng về vẻ đẹp kiến t...

Xem thêm