Huyền bí lễ hội nhảy lửa ở Hà Giang

Huyền bí lễ hội nhảy lửa ở Hà Giang

01/07/2014 2269

Là hình thức sinh hoạt văn hóa mang tính tâm linh, nơi con người dám đương đầu với nguy hiểm để xua...

Xem thêm

Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn

Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn

07/05/2014 3264

Lễ nhảy lửa thường được tổ chức vào cuối năm, khi thời tiết đang bước vào thời kỳ khắc nghiệt nhất...

Xem thêm