Tịnh Xá Ngọc Giáng

Tịnh Xá Ngọc Giáng

06/06/2014 3121

Toạ lạc trên một khu đất rộng 8.000m2, năm 1963, tịnh xá Ngọc Giáng đuợc Trưởng lão Thích Giác Tịnh...

Xem thêm