Ẩm thực thơm ngon từ cốm của người Tày

Ẩm thực thơm ngon từ cốm của người Tày

05/06/2014 1827

Cuối thu khi cái nắng trải vàng trên khắp đồng ruộng nương, ấy là vào mùa cốm của người Tày. Các dâ...

Xem thêm