Hội cốm của người Tày

Hội cốm của người Tày

06/06/2014 1947

Hội Cốm của người Tày chính là Tết Cốm mừng trăng, mừng mùa cơm mới Tháng Mười để dẫn tới cái Tết Â...

Xem thêm