Khu di tích mộ Ông Ích Khiêm

Khu di tích mộ Ông Ích Khiêm

06/06/2014 3632

Ông sinh ngày 21 tháng 12 năm Mậu Tý (tức 25 tháng 1 năm 1829) tại làng Phong Lệ, tổng Thanh Quýt,...

Xem thêm