Vực Phun

Vực Phun

06/05/2014 2926

Những dòng suối từ rặng đèo Cả tạo thành hợp lưu của sông Bánh Lái, nằm trên thượng nguồn sông Bánh...

Xem thêm

Thắng cảnh Vực Phun

Thắng cảnh Vực Phun

06/05/2014 9585

Đi về phía thượng nguồn sông Bánh Lái, tới vùng núi Đá Đen thuộc xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú...

Xem thêm