Yên Bái - Vẻ đẹp hoang sơ của thác Kiên Thành

Yên Bái - Vẻ đẹp hoang sơ của thác Kiên Thành

05/06/2014 4427

Từ trung tâm xã Kiên Thành (Trấn Yên) đi khoảng 3km về bản Đồng Ruộng, trước mắt du khách sẽ hiện r...

Xem thêm