Đền Đông Cuông

Đền Đông Cuông

09/06/2014 7191

Đền nằm ở huyện Văn Yên, cách thành phố Yên Bái khoảng 50 km, được xây dựng ở nơi có phong cảnh sơn...

Xem thêm