Lễ hội điện Hòn Chén

Lễ hội điện Hòn Chén

06/05/2014 6695

Hàng năm hai lần vào dịp xuân tế (mồng 2, mồng 3 tháng 3) và thu tế tháng 7, Điện Hòn Chén lại làng...

Xem thêm