Địa đạo Long Phước

Địa đạo Long Phước

05/05/2014 10418

Với vị trí chiến lược quan trọng về quân sự nên Long Phước luôn là địa bàn tranh chấp quyết liệt gi...

Xem thêm

Tịnh Xá Ngọc Phước

Tịnh Xá Ngọc Phước

04/05/2014 2993

Tịnh xá Ngọc Phước, Gó Cát 1, phường long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay, tiền...

Xem thêm