Đền Quản cơ Trần Văn Thành

Đền Quản cơ Trần Văn Thành

05/07/2014 9211

Di tích lịch sử Đền thờ Quản Cơ Trần Văn Thành nằm sâu trong con đường làng bên bờ kinh Xáng Vịnh T...

Xem thêm

Làng chuột Phù Dật

Làng chuột Phù Dật

04/05/2014 2044

Làng Chuột Phù Dật cách quốc lộ 91 chưa đầy 600m theo con đường đất đi sâu vào đồng ruộng có một là...

Xem thêm