Lễ hội Đền Bà Tấm

Lễ hội Đền Bà Tấm

17/06/2014 3834

Đền Bà Tấm nay thuộc xã Dương Xá, huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội, xưa thuộc trang Thổ Lỗi, huyện...

Xem thêm