Tháp Đôi Bình Định

Tháp Đôi Bình Định

05/07/2014 9205

Đất Bình Định có nhiều tháp, cụm tháp Chàm nằm rải rác ở 8 địa điểm thuộc các huyện phía Nam tỉnh, t...

Xem thêm