Tháp Đôi Bình Định

Tháp Đôi Bình Định

05/07/2014 9218

Đất Bình Định có nhiều tháp, cụm tháp Chàm nằm rải rác ở 8 địa điểm thuộc các huyện phía Nam tỉnh, t...

Xem thêm

Dãy Cù Mông

Dãy Cù Mông

05/05/2014 1546

Với sông núi giao hoà, biển cả mênh mông và những cảnh đẹp gắn liền với lịch sử... dãy Cù Mông đang...

Xem thêm