Chùa Trà Phương

Chùa Trà Phương

06/05/2014 3241

Chùa Trà Phương có tên chữ là Thiên Phúc tự ở thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, thàn...

Xem thêm