Chùa Bảo Long

Chùa Bảo Long

06/07/2014 2331

Chùa tọa lạc tại thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, huyện Ninh Hòa. Tổ khai sơn là ngài Thiệt Quang. Chù...

Xem thêm