Tịnh xá Ngọc Phương

Tịnh xá Ngọc Phương

07/05/2014 13923

Tịnh xá Ngọc Phương là ngôi Tổ đình của hệ phái Khất sĩ Ni giới, trụ sở Trung ương của hơn 120 ngôi...

Xem thêm