Chùa Diệu Viên

Chùa Diệu Viên

06/05/2014 4207

Chùa Diệu Viên là ngôi chùa sư nữ nổi tiếng vào bậc nhất của đất Thần kinh, nằm trên địa bàn phường...

Xem thêm