Chợ Hạnh Đông Tây

Chợ Hạnh Đông Tây

07/05/2014 6673

Đặc thù riêng của chợ là có chợ đêm, do đó chợ hoạt động 24/24 giờ. Chợ ngày : Hoạt động từ 4 giờ s...

Xem thêm