Lễ hội Trà Cổ

Lễ hội Trà Cổ

06/05/2014 3392

Cách đây gần 600 nãm, người Trà Cổ đã xây dựng ngôi đình làng để thờ các vị tổ (Thành Hoàng làng)....

Xem thêm