Phố Hàng Bông

Phố Hàng Bông

06/05/2014 6172

Phố Hàng Hài (Sandals) mà dân gan thường gọi là Hàng Bông Hài nay đổi thành phố Phố Hàng Bông (Cotto...

Xem thêm