Trung tâm thương mại Nha Trang

Trung tâm thương mại Nha Trang

06/05/2014 1676

Địa chỉ: 09 Chung cư B – Chợ Đầm – Nha Trang. Điện thoại Ban Quản lý chợ: (84-58) 82256...

Xem thêm