Hòn vọng phu Quế Phong

Hòn vọng phu Quế Phong

06/05/2014 3753

Hòn Vọng Phu ở Quế Phong, Nghệ An là một khối đá trắng cao khoảng 10m có dáng mẹ bồng con cúi mặt n...

Xem thêm