Chùa Bửu Phong

Chùa Bửu Phong

27/06/2014 6642

Chùa Bửu Phong nằm trên ngọn núi Bửu Long, thuộc phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai. Bửu...

Xem thêm