Cửa khẩu Móng Cái

Cửa khẩu Móng Cái

06/05/2014 18660

Móng Cái là một trong những cửa khẩu quốc tế quan trọng trong việc giao lưu kinh tế với Trung Quốc...

Xem thêm