Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999

Hồ Chí Minh: (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Nhà mồ Ba Chúc nơi  ghi dấu tội ác kinh hoàng của Pôn Pốt

Nhà mồ Ba Chúc nơi ghi dấu tội ác kinh hoàng của ...

04/06/2014 8137

Khu chứng tích tội ác này gôm bảy hạng mục công trình như sau: vòng rào, bia căm thù, nhà mồ, nhà t...

Xem thêm