Tượng đài Quan Âm - Huế

Tượng đài Quan Âm - Huế

06/05/2014 11224

Tượng đài Quan Âm được xây trên núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên &ndas...

Xem thêm