Thành Cổ Loa Hà Nội

Thành Cổ Loa Hà Nội

06/05/2014 8754

Cổ Loa là kinh đô của nhà nước phong kiến Âu Lạc, dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ 3 t...

Xem thêm