Gò Đống Đa

Gò Đống Đa

06/06/2014 8249

Đống Đa xưa bãi chiến trường/ Ngổn ngang xác giặc vùi xương thành gò Những câu thơ đã đi vào tâm th...

Xem thêm