HỖ TRỢ 24/7

Hà Nội: 024 7109 9999

Hồ Chí Minh: 028 7109 9998

Xên phắn bẻ của người Thái Điện Biên

Xên phắn bẻ của người Thái Điện Biên

06/06/2014 1639

Là dân tộc nằm trong nhóm tộc người nói tiếng Tày - Thái thuộc ngữ hệ Thái - Kađai, dân tộc Thái tỉ...

Xem thêm