Địa đạo Long Phước

Địa đạo Long Phước

05/05/2014 10763

Với vị trí chiến lược quan trọng về quân sự nên Long Phước luôn là địa bàn tranh chấp quyết liệt gi...

Xem thêm