Hội miếu Ông Địa

Hội miếu Ông Địa

07/06/2014 7546

Miếu Ông Địa được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 và từng được vua Tự Đức sắc phong vào năm 1852. Hàng nă...

Xem thêm