Hòn Kẽm Đá Dừng

Hòn Kẽm Đá Dừng

07/06/2014 6598

Hòn Kẽm Đá Dừng là một nơi phong cảnh sơn thủy hữu tình nằm ở thượng nguồn sông Thu Bồn. Tại khu vự...

Xem thêm

Sông Thu Bồn

Sông Thu Bồn

07/06/2014 7657

Sông Thu Bồn bắt nguồn từ vô số những con suối nhỏ róc rách chảy xuống từ ngọn núi Ngọc Linh ở chỗ...

Xem thêm