Đặc sản người Hoa - Khau nhục

Đặc sản người Hoa - Khau nhục

15/06/2014 9346

Khau Nhục là món thịt ba chỉ hầm nhừ cách thủy, mang hương vị đặc trưng Trung Hoa. Tuy nhiên qua mỗ...

Xem thêm