Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999

Hồ Chí Minh: (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Chùa Xã Đàn

Chùa Xã Đàn

06/06/2014 1539

Gọi là Xã Đàn vì chùa xây dựng trên nền đất xưa vốn là Đàn Xã Tắc ra đời từ thời Lý Thái Tông (1048...

Xem thêm