Tịnh xá Ngọc Sơn

Tịnh xá Ngọc Sơn

07/05/2014 2499

Tịnh xá được Giáo đoàn 4 Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam cho xây dựng vào năm 1964, trên khu đất...

Xem thêm