Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt

Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt

07/05/2014 4036

Lăng Ông Bà Chiểu, tên gọi đúng như hàng đại tự phù điêu trên cổng Tam quan thì tên gọi chính xác p...

Xem thêm