Đình Phong Phú

Đình Phong Phú

07/05/2014 7304

Đình Phong Phú ở ấp Phong Phú, xã Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đình xây theo hướ...

Xem thêm